Tarnamérai Általános Iskola

 Elérhetősége:

3284 Tarnaméra Dobó István utca 1./b

Telefon/ fax:  36 479 109

Email: tmera.iskola@gmail.com

www.tarnamera-iskola.hu

Kassáné Dér Gizella

intézményvezető

Major Lászlóné

intézményvezető helyettes

Tantestület tagjai:

Adácsi Nagy Tímea

Árvai Horváth Mariann

Borosné Vona Zsuzsanna

Dobi Jánosné

Juhász Emőke

Juhászné Zaja Mónika

Kis Angelika

Kisné Szucsik Ildikó

Kovács Tamás

Kovácsné Zazravecz Ildikó

Lengyel István

Lövei Zsuzsanna

Szarvas Zsoltné

Tóth Rita

Alapfokú nevelési-oktatási intézmény

A Tarnamérai Általános Iskola alapfokú nevelési –oktatási intézmény, mely a 8 évfolyamon ellátja Tarnaméra – Zaránk – Boconád község közigazgatási területén élő iskolás korú gyermekek nevelését, oktatását.

Gondoskodik a környező településekről bejáró tanulók neveléséről, oktatásáról.

Nagy  hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre.

Kiemelten kezeljük a TEHETSÉGGONDOZÁST Kiváló Akkreditált Tehetségpontként.

Különleges gondozás keretében integráltan oktatja a sajátos nevelési igényű gyermekeket.

Biztosítja a tanulók napközi otthoni ellátását, az arra igényt tartók napközis és menzai étkeztetését.

Fenntartója:

Egri Tankerületi Központ

3300 Eger Bem tábornok u. 3.

SZAKMAI  PROGRAM

Az iskola jelenlegi profilja, sajátosságai

Tantestületünk fő pedagógiai elve a GYERMEKKÖZPONTÚSÁG, melynek megvalósítása iskolánkban az oktatás területén éppúgy jelen van, mint a nevelési területen.

Tantestületünk küldetésnyilatkozata: „ Célunk a tanítványok harmonikus személyiségének kialakítása, mely egyben az állandóan változó , piacközpontú világra való felkészítést is tartalmazza. Ehhez a célhoz szeretnénk megadni az alapokat azzal, hogy tanítványaink ismerjék és értsék önmagukat, társadalmi és természeti környezetüket, valamint azok kölcsönhatásait. Segítünk abban, hogy mindenki képességeinek megfelelő középiskolát találjon, ahol a számára kedvező tevékenység által gazdagíthatja tovább személyiségét, közösségét. Oktatásunkat demokratikus légkörre építjük, ami diákközpontú és aktív részvételen alapul.”

Oktatási területen a megvalósítás módjai: tanórai differenciált foglalkoztatás, bontott órák, csoportos foglalkozások, felzárkóztató foglalkozások, középiskolára előkészítők, tehetséggondozás.

Nevelési területen  a megvalósítás módjai: osztályfőnöki órák keretében életviteli, életvezetési gyakorlatok tanítása, Boldogság órák, közösségi foglalkozások havonta, pályaorientációs foglalkozás 8.-osoknak, osztálykirándulások, a mindenkori 6. osztályosoknak Erdei iskolai tábor szervezése, diákönkormányzatban való részvétel, otthonosság az iskola belső és külső környezetében egyaránt, osztálytermek dekorációja, kertgondozás.

I. Jena Plan bevezetése 2019-től felmenő rendszerben

II. Angol idegen nyelvet oktatunk iskolánkban

 • tanórai keretben angol idegen nyelvet tanulnak 4.-8.osztályig
 • 2. és 3. osztályban heti egy óra játékos nyelvtanulási előkészítő foglalkozásokra van lehetőség angolból 

III. Zeneiskolai képzés zajlik helyben

Iskolánk tanulói közül többen élnek  azzal a lehetőséggel, hogy szolfézs, furulya tagozaton tanuljanak, a helybeli képzéssel több gyermeket tudunk ehhez a szolgáltatáshoz juttatni.

IV. Informatika oktatás az alapoktól az Internet használattal

 •   30 gépen tanulhatják gyermekeink 21. századi modern gépeken, laborban 4. osztálytól  az informatika tantárgyat
 • Ezen kívül valamennyi tanteremben lehetőség nyílik a gyermekek digitális kompetenciájának fejlesztésére
 • Élő honlapunkon friss hírekkel szolgálunk az oldalra látogatóknak

V.  Hon- és népismeret tantárgyat oktatunk

 •      Fontosnak tartjuk gyökereink ismeretét, tiszteletét, ezért 6. osztályban  tanítjuk a tantárgyat
 •     Tarnaméra  történetét segédanyagként használják tanulóink
 •    Tanórán kívül néptánc oktatással  erősítjük a hagyományőrzést

VI. Úszásoktatás biztosítása

 •      Tanórai keretben főleg tavasszal megoldott az úszás oktatási lehetőség a helyi strandfürdőn
 •     Nyári szünetben ingyenes úszótanfolyamokat szervezünk

VII. Sokféle sportolási lehetőség

 •   Foci Suli minden korosztálynak: óvodától serdülőig utánpótlás neveléssel
 •    Mindennapos testnevelés biztosított
 •   Karate foglalkzásoknak ad helyt iskolánk
 • Járhatnak Zumbára tanulóink

VIII. Széles körű napközis ellátás, menzai étkeztetés biztosítása

 •       4 napközis csoport működik iskolánkban
 •        Iskolánk tanulóinak 80%-a igényli az étkezést

IX. Tanulmányi, szaktárgyi Versenyeket rendez iskolánk

 • 29. évébe lép az Arany László Megyei Meseíró Verseny, melyet iskolánk rendez.
 •       Szakmai napokat szervezünk, melyen  szakmai- módszertani megújulás történik

Címeink:

 • VÖRÖSKERESZTES BÁZISISKOLA
 • Elsősegélynyújtó referencia iskola 2016.
 • Boldog Iskola cím  ,2018.2020.
 • Örökös Boldog Iskola 2019.
 • Kiváló Akkreditált Tehetségpont  

LEGFONTOSABB A GYERMEKEK TESTI – LELKI EGÉSZSÉGE!

LEGJOBB     EREDMÉNYEINK

Heves megye vidéki iskolái között  „Tehetséggondozó munkáért” I. helyezés (2011.,2015. 2021.)

Vándorserleg örökös tulajdonosa tehetséggondozásból

Heves megye vidéki iskolái közül „Az év legeredményesebb iskolája” címet

(2011., 2012.,2013.) nyertük el.

 „Vándorserleg” örökös tulajdonosa    2013.

Országos Diákolimpia Futball  II. helyezett 2011.

Országos Diákolimpia Futball I. helyezett  – bajnokok  2009.

 • Országos matematika versenyen 1. helyezett.
 • Elsősegélynyújtás megyei 1., országos 1. 2.3.4.
 • Országos Elsősegélynyújtó Versenyen 1. helyezés
 • Országos földrajz versenyen 2., 3. helyezés
 • Iskolánk Heves megye vidéki iskolái között „Tehetséggondozó munkáért” I. helyezést ért el és a vándorserleget. (2011.)
 • Országos rajzpályázat I. helyezés
 • Ezen kívül még számos dobogós megyei helyezéssel büszkélkedhet iskolánk.
 • Bolyai Anyanyelvi, Matematika, Természetismeret Verseny
 • Megyei 1.,2.3., 5. országos 6.
 • Zrínyi Ilona, Varga Tamás Matematika Verseny megyei 1., országos 9.
 • Megyei Kémia verseny 1.
 • Lotz János Szövegértési és Helyesíró Verseny megyei 3., 4. országos h. 12.
 • Simonyi Zsigmond Helyesíró Verseny megyei 2.,3.
 • Rajzpályázatok megyei 1., országos díjazottak