BESZÁMOLÓ AZ ISKOLAKERT MŰKÖDÉSÉRŐL – 2019.05.25.

A TARNAMÉRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAKERTJÉNEK MŰKÖDÉSE 2019.04.11. ÉS 2019.05.25. KÖZÖTT

1., A megvalósult iskolakert jellemzői (méret, gyereklétszám, hogyan illeszkedik az iskolai életbe)

A tárgyalt időszakban művelés alá vont terület: kb. 130 m2.

Az eddigi kerti tevékenységben aktívan részt vevő diákok: kb. 48 fő.

Az iskolakert az intézmény életében most kezd – ismét – megjelenni. Korábban – hosszú éveken át – volt az iskolának gyakorlókertje, ám az kényszerű okokból felszámolásra került. A 2018/2019-es tanévben kaptunk másik területet, ahol újra lehetőség nyílt iskolakert kialakítására.

2., Mi tudott megvalósulni a program ideje alatt (ágyások kialakítása és használata – közösen-csoportokban-egyénileg, egyéb iskolakerti elemek, névadás, kert-logó, stb.)?

A tanév őszén felszántott telek földje  –  vélhetőleg  korábbi hasznosítási jellegéből fakadóan  – bizonyos mennyiségű törmeléket (kavicsokat, tégladarabkákat stb.) tartalmazott. Ezeket szükséges volt eltávolítani. Iskolánk 7. osztályos tanulói a terület felső talajrétegének kézzel való megtisztítását 2019.04.11.-én elvégezték.

2019.04.30.-án érkezett meg az OÁZIS Kft. készlete – szerszámok, vetőmagok, dughagymák, burgonya stb.

Május első felében szinte folyamatosan esett az eső Tarnamérán, ami a talaj nedvességtartalmát ugyan kedvezően növelte, de az iskolakerti munkálkodást ellehetetlenítette.

2019.05.13.-án történt meg az iskolakert tulajdonképpeni „életre keltése”:  az esős időszak alatt elburjánzott  gyomok eltávolítása; az ágyások, közlekedőutak kialakítása; salátafélék, retek, petrezselyem, sárgarépa, kukorica, borsó, bab, karalábé, virágok stb. magvainak  vetése, a hagymafélék duggatása; a talaj finomabb  elegyengetése, második fázisú, apróbb törmelékektől való megtisztítása. E tanítási napunk jelentős részét igénybe vevő tevékenységeket a kertészeti  tapasztalatokkal  már akkor is rendelkező pedagógus, Juhász Emőke irányította és végezte a  4. osztály diákjaival. Lengyel István technikatanár oktatáson kívüli idejében igyekezett segítségükre lenni, illetve tanórai keretek között a 8. osztályt is bevonta a munkálatokba, akik főleg a komposztkeret összeállítását, feltöltését és a további gyomtalanítást végezték.

A névadás, kert-logó kialakítása még folyamatban van.

3., Milyen többletet adott a programon való részvétel (eszközök, kertészeti és pedagógiai mentorálások, képzés)?

Az eszközöket nagyon jól tudtuk használni. A készlet még inkább segítségünkre lett volna, ha munkáskesztyűből sikerül legalább nyolc-tíz párat kapnunk. Természetesen már a kezdeti kertészeti és pedagógiai mentorlátogatás útmutatásaiból is sokat tudtunk meríteni, de ezek, valamint a képzés ismeretanyagának kellően elmélyült, hatékony alkalmazása nyilván hosszabb távon fognak igazán érvényesülni.

4., Milyen segítséget adott az iskolakerti fejlesztés alapcéljaink elérésében (fenntarthatóságra nevelés, egészségnevelés, képességfejlesztés, pályaorientáció, munkára nevelés, hagyományőrzés, stb.)

Ezekről ilyen rövid periódusban nehéz mérhető eredményeket kapni. Mindenesetre a diákok egészségi állapotának javításához, szinten tartásához már az eddigi iskolakertben töltött órák is biztosan hozzájárultak.

A fenntarthatóság jegyében – a komposztkészítés megindításán kívül – egyelőre kísérleti, gondolatébresztő megoldások kipróbálására volt leginkább lehetőség.  Például  bizonyos törmelékek összeszedéséhez technikaórai gyártási hulladékból készült „papírcsipeszeket” alkalmaztunk; használt nejlonzacskókat is újra munkaeszközzé tettünk. Mindezekkel igyekeztünk erősíteni a környezettudatos ötletek preferálását.

5., Hogyan látjuk a gyerekek, szülők, kollégák hozzáállását?

A gyerekek  –  bár elfáradtak  – láthatólag érdeklődve, szívesen végezték a kertészkedést. A szülőknek, kollégáknak egyelőre kevés rálátásuk van az iskolakerti tevékenységre, így részükről érkezett konkrét visszajelzésekről még nem tudunk beszámolni.

 

6., Milyen terveink vannak a későbbiekre?

Jelenleg legfontosabb az iskolakert veteményének védelme, a szépen fejlődő növények megerősödésének biztosítása, valamint a kerti szerszámok tárolásának iskolakert közelében történő megoldása. Távlati tervek közül a terület esetleges szabadidős lehetőségeinek átgondolását, kitapasztalását említhetnénk példaként.