BESZÁMOLÓ AZ ISKOLAKERT MŰKÖDÉSÉRŐL – 2020.05.26

A TARNAMÉRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAKERTJÉNEK MŰKÖDÉSE 2019.05.26. ÉS 2020.05.26. KÖZÖTT

 (A beszámolót készítette Lengyel István)

 

BEVEZETÉS

 

Az alábbi információk jelentős része – helyenként változatlanul, helyenként más szempontok szerinti feldolgozásban – szerepel ebben a dokumentumban is: „A TARNAMÉRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAKERTJÉNEK MŰKÖDÉSE 2019 NYARÁN, ŐSZÉN”. Ennek oka természetesen nem tévedés vagy szerkesztési hiba, hanem az, hogy a hírek, eseményismertetések olykor önálló újdonságként vagy rövidebb terminust bemutató tájékoztatók elemeként kerülnek iskolánk honlapjára, később viszont részét kell képezzék a májustól májusig tartó időszakot tárgyaló, teljes évi beszámolónak is.

 

2019 – NYÁRI MUNKÁLATOK

 

A nyári iskolakerti foglalkozásokat az alábbiak szerint hirdettük meg tanulóink számára:

 

*Célcsoport: a 2019/2020-as tanévben 5., 6., 7., 8. osztályos tanulók.

*Alkalmak: a nyári szünidő első hetétől az utolsóig – minden szerdán, reggel 7.45-től 9.00-ig.

*A nyári iskolakerti munkálkodás nem kötelező.

*Megjelenés saját döntés szerint, tetszőlegesen kiválasztott szerdai napokon.

*Értékelés: ha a tanuló kétszer eljön dolgozni, „technika, életvitel és gyakorlat” tantárgyból (közkeletűen: „technikából”) kap egy ötöst- természetesen ez ismétlődhet.

*Foglalkozásvezető tanárok: Juhász Emőke, Lengyel István (egymást váltva).

 

Tevékenységek, módszerek, tapasztalatok:

 

Leginkább gyomlálás és öntözés volt a fő feladat. Előbbit kézzel, kapával, sarabolóval, gereblyével, utóbbit kannák segítségével végeztük. Az eltávolított gazokat külön helyre gyűjtöttük, már nem kevertük a meglévő komposzthoz, nehogy utóbbinak régebb óta tartó érési folyamatát megzavarjuk. Munkánkat nehezítette a nyár eleji szúnyoginvázió.

Változó volt, hogy mikor mennyien jelentek meg a foglalkozásokon:  volt, hogy csupán egy diák vett részt, volt, hogy 6-7 is összegyűlt az adott alkalommal. Ha véletlenül egyetlen tanuló sem érkezett, a technikatanár maga látta el a legszükségesebb teendőket. Olykor – amennyiben az időjárás engedte és a vállalkozókedv is kitartott – 9.00-nál tovább is maradtunk. Természetesen ilyen esetekben az értékelésbe a „túlórákat” is beszámítottuk.

Azok számára, akik csak egy alkalommal jelentek meg, az ötös felét kitevő 2,5 piros pontot könyveltük el. Aki háromszor vett részt, kapott egy ötöst és 2,5 piros pontot.

Külön „honorárium” gyanánt a munkálkodó diákok minden alkalommal szedhettek maguknak, vihettek haza a kert terményeiből.

A gyerekek  –  bár elfáradtak  – láthatólag érdeklődve, szívesen végezték a kertészkedést. Az sem tántorította el őket a programtól, hogy többüknek más településről kellett Tarnamérára utaznia.

 

Az nyári kerti tevékenységben részt vett 19 fő az alábbi megoszlásban (az évfolyamba tartozás a 2019/2020-as tanév szerint értendő):

  1. évfolyam – 6 fő
  2. évfolyam – 2 fő
  3. évfolyam – 8 fő
  4. évfolyam – 2 fő

Bár a foglalkozásokat a felső tagozatnak hirdettük meg, két alkalommal egy lelkes 4. évfolyamos diák is csatlakozni kívánt – természetesen őt is szívesen fogadtuk.

 

Adott tanuló hány foglalkozáson vett részt?

2 foglalkozáson részt vett: 14 fő

1 foglalkozáson részt vett: 3 fő

3 foglalkozáson részt vett: 2 fő

 

A résztvevők nemek szerinti megoszlása:

11 leány

8 fiú

 

2019 – ŐSZI MUNKÁLATOK

 

Őszi tevékenységeink az alábbiak jegyében teltek:

1., Termények betakarítása (a gyerekek elvihették saját felhasználás céljából).

2., A letermett növények eltávolítása, a kert megtisztítása a következő vegetációs ciklus majdani, talajt előkészítő munkálataihoz.

3., A komposzt átforgatása.

 

 

 

2020 – TAVASZI MUNKÁLATOK

A gépi talajforgatás megtörtént (természetesen ezt nem diákok végezték).

A további tavaszi kerti munkálatok (talajtisztítás, ültetés stb.) a járványhelyzet, a diákok digitális tanrendben történő oktatásának bevezetése miatt már nem indultak meg.

 

MI VÁRHATÓ?

Az iskolakerttel pedagógiai tevékenység keretében való foglalkozás valószínűleg a 2020/2021-es tanév szeptemberétől folytatódhat. Ígéretek, konkrét időpontokat tartalmazó kinyilatkoztatások e téren nem lennének helyénvalók, hiszen minden az egészségügyi viszonyok függvényében dől el.