Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beiratkozásra 2019. április 11. (csütörtök) 8:00-19:00 között,  és 2019. április 12. (péntek) 8:00-19:00 között kerül sor, így  a Tarnamérai Általános Iskolába is.

Beiskolázási körzetünk:  Tarnaméra – Zaránk – Boconád közigazgatási területén élő iskolaköteles gyermekek.

Beiratkozáskor szükséges dokumentumok:

  • gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás: – óvodai szakvélemény

     esetenként  – Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, felülbírálati kérelem esetén az Egri Tankerületi Központ igazgatója jár el.

Várjuk az iskolánkba beiratkozó gyermekeket  és szüleiket!

                                                                                                                                     Iskolavezetés