Intézkedési terv Covid 19 miatt

            Vírusvédelmi intézkedési terv életbe lépése  intézményünkben 2020.08.31-től

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.

Valamint az elmúlt héten 51-53 fő közötti tanulói hiányzás tovább növekedése elkerülése érdekében az alábbi szabályzatban foglaltuk össze a szükséges intézkedéseket.

A fenti feladatok eredményes végrehajtása céljából, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel működünk együtt.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni.

 1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 

 • Az iskola épületében a tanulókon és dolgozókon kívül más nem tartózkodhat.
 • Halaszthatatlan ügyintézésre az intézményvezető engedélyével lehet belépni az épületbe.
 • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 • Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Náthás, hasmenéses, köhögő, rekedt gyermek nem jöhet iskolába.
 • A reggeli érkezéskor kötelező hőmérőzés van az aulában.
 • Intézményi csoportosulás a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt tilos.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése szükséges, mivel a 1,5 m távolság nem megoldott.
 • A közösségi terekben annyi gyermek tartózkodhat, hogy a 1,5 m távolság tartható legyen. Aula maximum 50 fő, tornaterem 100 fő.
 • Mivel az aulában érkezéskor, szünetekről bevonuláskor, napköziből hazainduláskor több mint 50 gyermek tartózkodik a maszkot viselni kell.
 • A tízórai elfogyasztásakor egyszerre 50 fő vehet részt az aulában. Tehát a 15 perces szünetben egyszerre 2 osztálynak van lehetősége a tízórait elvenni, és a kijelölt helyen elfogyasztani.
 • Étkezés alatt a maszk viselése nem kötelező, de ezt követően zárt térben igen.
 • Amennyiben a tornateremben 100 főnél többen tartózkodnak, a tanulóknak és felnőtteknek a maszk viselése kötelező.
 • Tartósan 50-53 fő tanuló hiányzik az iskolából, ezért a fertőzés tovább terjedésének megakadályozására az osztályteremben is szükséges a maszkot viselni. Ez alól szóbeli felelet alakalmával mentesül a tanuló.
 • A tanórák közötti szüneteket a tanulók a szabadban töltsék, a maszkot szabadtérben nem kell viselni.
 • Rossz idő esetén az aulában és a tornateremben tartózkodás idején szükséges a maszk használata.
 • Amennyiben a tanórák alatt változik a tanulók személye, fertőtleníteni kell az előző csoport által használt felületet. Pl. öltözőkben a padokat, kilincseket, informatika teremben a klaviatúrát, asztallapot, technika órán a műhelyben a munkafelületet.
 • Testnevelésórákat a szabadban kell tartani.
 • A tanórán kívüli sportfoglalkozások szünetelnek a tiltás feloldásáig.
 • Néptáncfoglalkozáson csak egyedi mozgást gyakorolhatnak.
 • Az iskolai kórus foglalkozásai átmenetileg visszavonásig szünetelnek.
 • Az öltözőkben a rendet fenn kell tartani, a csoportosulás elkerülendő, maszkot kell viselni.
 • Kerülni kell testnevelésórákon a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
 • Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra: – az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, – az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), – zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, vagy a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
 • Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása nem lehetséges.
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett lehet megtartani. Hőmérőzés, szájmaszk, kézfertőtlenítés, 1,5 m távolságtartás.
 • Élni kell az e-felületeken szülők felé történő tájékoztatás gyakoribb lehetőségével.
 1. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁS
 • Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében javasolt a szappanos kézmosás).
 • Mindenkinek kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. A személyi higiéne alapvető szabályairól 1. napon a gyermekek, tanulók kaptak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. Az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés mindenkinek be kell tartani.
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
 • Étkezés előtt és után, illemhely használata előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 • Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. Egy osztályba járó tanulók egy asztalnál étkezzenek.
 • Ebédlőben nem kell a maszkot viselni a tanulóknak étkezés alatt, sem az ebédlőbe vonuláskor.
 • A pedagógusoknak az ebédeltetés alatt szükséges a maszk használata.

 

 1. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 

 • Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 1. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunhiányos állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. Digitális oktatás formájában, a szabályzatban leírtaknak megfelelően.
 • A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
 1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • Az iskolának a betegség tünetét mutató gyermeket el kell különíteni a többiektől, a szülőnek félóra múlva a gyermeket haza kell vinni az iskolából.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott határozatot be kell mutatni.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

 1. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
 • Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.
 • Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. 
 • Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 • A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
 • Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
 • A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

 

Tarnaméra, 2020.09.15.

 

                                                             Kassáné Dér Gizella

                                                                intézményvezető