PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY EFOP 4.1.3.-2017

„Óvd meg a templomot,
Mentsd meg az iskolát,
S nyelvünket, földjeinket
Tűzön-vízen át!”

(Reményik sándor)

Nagy öröm számunkra, hogy helyszíne és szervezői lehettünk iskolánk felújítási munkáit záró ünnepségnek. Mintegy kilenc hónapig tartó munkasorozat ért véget, s megszületett egy küllemében s belső terében megújult épület. Megvalósult egy több évtizedes álom, hiszen az 1986-ban átadott, akkor „új iskolának” nevezett épületen az eltelt 33 év alatt az idő vasfoga komoly nyomokat hagyott.

Ugyanakkor intézményünk életét, az elért eredményeket nem befolyásolta az épület külleme. Mert a „falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében” volt és van, hiszen belsőleg, tartalmában mindig megújulás jellemezte iskolánk pedagógiai munkáját, ahol a hagyományápolás és modernizáció egymást erősítik a mindennapi munkában: a magyar néphagyományok  ápolása mellett a korszerű digitális iskola modelljét is felvállalva. A kézműves foglalkozások, a néptánc tanulása mellett jelen van az internettel való teljes lefedettség az épületben, a digitális táblák, az informatikai technológia, melyet nap mint nap használunk pedagógiai munkánk során.

Kiváló Akkreditált Tehetségpontként kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges gyermekek fejlesztésére, versenyeztetésére. Tanulóink rendszeresen térnek haza különféle megyei és országos szintű szaktárgyi versenyekről kiváló  eredménnyel. Mindemellett 26 éve rendezzük meg az Arany László Megyei Meseíró Versenyt, melyre a megyéből szép számmal neveznek az iskolák tanulói színvonalas mesékkel. Kiemelkedünk elsősegély ismereti és elsősegélynyújtó ismeretek oktatásában, az országos szintű versenyeken rendre dobogós helyeken végeznek iskolánk tanulói, ennek is köszönhetően elnyertük az Elsősegélynyújtó referencia iskola címet. Fontosnak tartjuk a gyermekek személyiségének és szociális kompetenciájának fejlesztését, ezért  Boldog iskola program fut több évfolyamunkon. De saját fejlesztésű közösségi foglalkozásokkal is segítjük a mások iránti pozitív odafordulást. Majd az új tanévtől bevezetésre kerül a Jenaplan reformpedagógiai szerint haladó munka az induló 1. évfolyamon, mely a gyermekek személyiségfejlődését előtérbe helyező módszer. Az évtizedek alatti tartalmi innovációk, a mindennapi feladatok végzése megkívánta, hogy ne csak tartalmában, de formájában is megújuljon iskolánk.

A mai napon egy felújított iskolával gazdagodott Tarnaméra, melynek nemcsak a tanulók, a pedagógusok, a szülők örülnek, hanem a település lakossága is, hiszen falurendezvények rendszeres  helyszíne is ez az épület, melyet a partnerszervezetekkel közösen szervezünk. Az iskola felújítás folytatása múltnak, és üzenet a jövőnek, mivel az oktatás továbbra is jelentős szerepet tölt be életünkben. Az iskola a szülőföld része, az a hely, amely a valahová tartozás érzését adja meg. A tudás megszerzésének lehetőségét kínálja, azt a szellemi értéket, amely nélkül nem létezik teljes emberi élet.

A mostani felújítás elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a kistelepüléseken élő gyermekek is a kor színvonalának megfelelő körülmények között tanulhassanak.

„Egynek minden nehéz, de soknak semmi sem lehetetlen”. Az összefogásnak köszönhető a felújítás megvalósítása.

Köszönet Szabó Zsolt országgyűlési képviselő úrnak, hogy meghallgatta kérésünket, hogy felkarolta az iskola felújítási kezdeményezést, és segítette a megvalósítást. Tímár László polgármester úrnak szintén köszönet a támogató, segítőkész közreműködésért, Ballagó Zoltán igazgató úrnak és a tankerületi vezetésnek a pályázat beadását és megvalósításának irányítását köszönjük. A műszaki ellenőrnek, a tankerületi felelősöknek, a kivitelezőnek (Mór Ádámnak) az  együttműködést.

S végül köszönöm valamennyi munkatársamnak, tanulónak a türelmet, megértést, a kitartó, eredményes munkát a porfelhő és a zajos környezet ellenére is.

A pályázat megvalósulásaként az épületben teljes mértékben kicserélésre kerültek a kültéri nyílászárók. A tető a régi megrepedt, erősen beázott pala helyett cserép borítású lett új csatornákkal. A tornaterem, a folyosók, a mosdó és az öltözők új burkolatot kaptak. Kialakításra került egy iskolai könyvtár  egy korábban már funkcióját vesztett széntárolóból. Az újonnan kialakított helyiségben számítógépek is kerültek, internet elérhetőséggel, mely tanulóink számára lehetővé teszi a hagyományos ismeretszerzés mellett a modern tanulási technikák alkalmazását, mellyel a hátránykompenzációt is elősegíthetjük. A pályázati keretből beszerzésre került sport és taneszközök, bútorok szintén hozzájárulnak a minőségi munkavégzéshez.

Az épületünk tehát küllemében és belső terében megújult, mely méltó körülményeket biztosít  tartalmi munkánk tovább fejlesztéséhez, jó alapot jelent a XXI. századi modern iskola megvalósulásához.

Vajon felmérhető-e az a szolgálat, amit ez az iskola nyújt Tarnamérának, az itt tanuló gyermekeknek? Az iskola története alatt számtalan kiemelkedő vagy akár átlagos karrier indult el innen. Egy egészen biztos, hogy iskolánk falai közül kikerült diákok az életben bárhová is kerültek, kerülnek tisztességgel helytállnak.

Mert „Reggelente indul mindig/ az új honfoglalás/Hová siet minden gyermek?/ Várja őket a tudás.  Még csak néznek csodálkozva/hallgatják az éneket/ De lehet itt van köztük egy új Kossuth, Széchenyi vagy Benedek Elek.”