TÁM/6/2018. pályázat programja

Emléktúra a Mátrába

A „Sosem feledem…” rendezvénysorozat nyitóprogramjára, a mátrai emlék-túrára 2019. 03. 02-án került sor. Iskolánk természetjárást kedvelő tanulói, néhány elballagott diákunk és kísérő szülők, iskolánk két tanára vezetésével túrabakancsot húztak, hogy bejárják a Mátra eddig még kevésbé ismert szegleteit. A kiránduláson összesen 48 lelkes túrázó vett részt.
Iskolánktól reggel 7.30-kor indult a csapatot szállító különbusz első állomásunkra, Parádfürdőre.
A gyerekek itt megismerkedtek a település történetével, 3 fős csapatokat alakítottak, kiosztásra kerültek a határozók, tájolók és térképek és kezdetét vette a csoportmunka. A csapatok első feladata a Parádfürdői Park bejárása közben termés-, és nyomhatározás, valamint fakéregminta készítés volt.
A gyerekek lelkesen végezték feladataikat. Majd elsétáltunk a híres Rákóczi-fához is.
Az igazi gyalogtúra innen vette kezdetét.  Első megállónk a Szent István csevicekút volt. Itt előadást tartottam a résztvevőknek az utóvulkáni tevékenységekről, a kénes víz keletkezéséről és gyógyhatásáról. Ezután mindenki megkóstolhatta a „parádi vizet”.
Utunkat a recski Nemzeti Emlékpark irányába folytattuk, közben nyomokat határoztunk.
A valamikori kényszermunka-táborban Kovács Tamás tanár úr tartott egy kis érzékenyítő előadást a tábor történetéről. Majd a túrázók nagy érdeklődéssel bejárták az emlékparkot.
Túránk utolsó szakasza Recskre vezetett, ahol a Hangulat étteremben a csapat elfogyasztotta jól megérdemelt ebédjét.
Majd ismét buszra szálltunk és hazaindultunk.
A túra során 14 km-t gyalogoltunk, ami úgy gondolom mindenki fizikai erőnlétét, állóképességét javította. A kirándulásra kitűzött céljainkat maradéktalanul megoldottuk: tettünk az egészséges életmód népszerűsítéséért, a hazafias nevelésért, fejlesztettük a tájékozódási képességet, formáltuk az ifjúság környezettudatos szemléletét, megismerkedtünk a Mátra egy részének téli aspektusával, s mind e közben közösséget építettünk, és feltöltődtünk.

 

Emlékfutás alsósoknak, felsősöknek

Iskolánkban már hagyomány, hogy a jeles történelmi események előtt (március 15, október 23.) utcai futóversennyel is tisztelgünk. Ezért gondoltuk azt, hogy a „Sosem feledem…” rendezvénysorozat egyik programja lehetne egy emlékfutás, tisztelegve az 1848/49-es hősök, mártírok emléke előtt. Az iskola diákjai, főleg az alsó tagozat nagyon várja ezeket a versenyeket, most sem volt másképpen.

A verseny lebonyolítására iskolai futópálya híján az intézmény előtti útszakaszt, és a „diófasor”elnevezésű utat jelöltük ki. A forgalom nagyon korlátozott ezeken a területeken, de a biztonság kedvéért a helyi polgárőrség segítségét kértük, és az iskola felső tagozatos diákjai „kisrendőrként” biztosították a helyszínt. A segítő kollégák már több évnyi rutinnal felvértezve végezték a szervezési feladatokat. A verseny zökkenőmentesen, probléma, és szerencsére sérülés nélkül lezajlott.

Az alsó tagozatos tanulók 170 méteres távot tettek meg, 170 méter a forradalom és szabadságharc 170 éves évfordulóját szimbolizálja. Az első és második osztály külön korcsoportban versenyzett, ugyanúgy a harmadik és a negyedik osztály is. A lányokat és a fiúkat is külön kategóriába soroltuk az esélyegyenlőség jegyében.  A felső tagozatos tanulók 1848 méter futással adóztak a forradalom és a szabadságharc emlékének. A versengés a Fair Play szellemében történt, mindenki betartotta a verseny írott és íratlan szabályait.  Az első három helyezett érem díjazásban részesül, ami az összes korcsoportot és kategóriát figyelembe véve 18 érmet jelent. A díjátadásra a forradalom és a szabadságharc emlékére szervezett ünnepségen kerül sor március 14-én.

Összegezve a tapasztalatokat elmondható, hogy a verseny jó hangulatban telt el, a szeles kellemetlen időjárás ellenére is. A gyerekek kielégíthették a versenyzés iránti vágyukat, ízelítőt kaphattak az egészséges életmódból és egy kicsit tehettek is érte. Közösségépítés szempontjából is kiemelkedő volt a rendezvény, jellemző volt az egymás biztatása. Mindenki élményekben gazdagodva hagyta el a helyszínt, jó volt látni a kipirult arcokat, a lelkes tekinteteket.

 

Rajzverseny-„Szabadságharc gyermek szemmel” alsósoknak, felsősöknek

A „Sosem feledem…” rendezvénysorozat következő programjára 2019. 03. 06-án került sor a délután folyamán 14:00 órától 16:00 óráig. Iskolánk tanulói két tanteremben (28 fő és 17 fő) nyugodt körülmények között, alkalomhoz illő zenehallgatás kíséretében végezték alkotó tevékenységüket.

Előzetes feladatként kapták, hogy frissítsék fel történelmi ismereteiket és átgondolhatták, hogy milyen technikai eszközzel készítik el a rajzaikat. A témában között volt, aki a 1848. március 15.-i eseményről rajzolt, volt aki a szabadságharc képeit elevenítette meg.

A tanulókat három korcsoportra osztottuk:

1.        korcsoport: 1. és 2. osztályos tanulók

2.        korcsoport: 3. és 4. osztályos tanulók

3.        korcsoport: felső tagozat

Díjazások: 3-3 helyezés és egy különdíj, melyet március 14-én az 1848/49-es szabadságharcra emlékező ünnepi műsort követően hirdetünk ki és akkor vehetik át a jutalmat is a tanulók a nagy nyilvánosság előtt.

A rajzversenyre kitűzött céljainkat megoldottuk: tettünk a hazafias nevelésért, fejlesztettük a kézügyességüket és szépérzéküket, formáltuk az ifjúság nemzeti szemléletét, s mind e közben közösséget építettünk, és feltöltődtünk.

 

Tarnaméra a XIX. században-makettkészítés csapatokban
Tájékozódás a községben-csapatvetélkedő 1848/49-ről felsősöknek

Előkészítés:
– plakáttal megtörtént a vetélkedő kiírása egy héttel a megvalósítás előtt
– a tanulóknak 6-8 fős csapatokat kellett alakítaniuk
– a  szabadságharchoz kapcsolódóan csapatnevet választottak
– készítettek menetlevelet 7 állomásra /plusz a menetlevél pontozása/
 – előzetes feladatként minden csapat készített egy makettet ’Tarnaméra a XIX.  században’ címmel
 – a projektben részt vevő pedagógusok a saját állomásukra feladatot
választottak
– kiválasztottam az állomások helyszíneit, majd készítettem egy térképet,
melynek segítségével jutottak el a csapatok az állomásokra
– elkészítettem az okleveleket

Lebonyolítás: Rövid megnyitó és a tudnivalók elmondása után indult az első csapat, majd utána 10 percenként a következők.
A hét állomás:
1.Tornaterem:  A makettek pontozása, indítás, felügyelet /Felelős: Lengyel  István/
2. Cifrakert: Forradalmi helyszínek, forradalmi dalok
3. Községi könyvtár: Vaktérkép – Petőfi életének állomásai
4. Civil ház: Titkos levél, tájékozódás térképen, titkosírás
5. Kastély: Március 15. eseményei képekben
6. 6. osztályos tanterem: Képösszeállítás részletekből, igaz-hamis
7. 8. osztály tanterme: TOTÓ
A verseny végén újra a tornateremben gyülekeztünk, ahol még értékeltük a menetleveleket, összesítettük a pontokat, majd kihirdettük az eredményeket.
Az első három csapat tagjai könyvjutalomban részesültek, a 4-5. helyezettek kulcstartókat kaptak. Minden csapat kapott oklevelet és minden tanuló csokit. .A visszajelzések alapján a gyerekeknek tetszett a vetélkedő, élvezték a feladatokat.

Versek és történetek a 48-as szabadságharcról-csapatvetélkedő alsósoknak

A „Sosem feledem…” rendezvénysorozat egyik alsós programja volt „Versek és történetek a 48”-as szabadságharcról”, amit 2019. 03. 12-én délután 1300 órától rendeztünk meg az intézmény tornatermében. Iskolánk alsó tagozatos tanulói, mintegy 70 lelkes kisdiák vett részt rajta.
A vetélkedőt megelőzően a tanulók előzetes felkészítő anyagot kaptak, amit tanáraikkal együtt megbeszéltek, verseket, történeteket olvastak az 1848. március 15-i forradalomról és az azt követő szabadságharcról, katonadalokat tanultak, énekeltek. Megismerkedtek a forradalmi nap eseményeivel és főbb szereplőivel Petőfi Sándor naplórészlete alapján, átélték Bem apó kisdobosának, Balta Mózsinak a történetét, aki furfangos eszével és kitartásával segítette a tábornokot és katonáit, a tüzéreket. Közös versmondás közben a Nemzeti dal lelkesítő sorai buzdították kis „huszárainkat”, majd menetelés közben vidáman dalolták a korabeli katonadalokat, emlékezve Kossuth Lajosra, Klapka Györgyre, vitézekre és huszárokra, akik hazánk szabadságáért, a jobb létért és értünk is küzdöttek hajdanán.
A vetélkedőre 7 fős vegyes csapatokat alkottunk az 1-4. osztályos tanulókból. Minden csapat készített egy névtáblát, melyen szerepelt a választott nevük és egy rajz, amely kifejezte az általuk képviselt 48”-as eszmét, illetve a megtestesítő személyiséget vagy fogalmat. Voltak „Tüzérek”, „Gábor Áron fiai”, „Mérai ifjak”, „Mérai huszárok”, „Kisdobosok”, „Petőfi népe”, „Pilvax”, „Magyar Honvédek”, „Kossuth-huszárok” és még egy „Tüzérek” csapat.
A feladatok megoldása során nagyon ügyesen összedolgoztak, a nagyobbak segítették a kicsiket, de ügyeltek arra, hogy mindenki kivegye részét a munkából. Igazi csapatmunka volt! Minden fordulóban 2 feladatot kaptak, 1 könnyebbet az 1-2. osztályosok és nehezebbet a 3-4. osztályosok, ami az életkori sajátosságaiknak megfelelt. Feladattípusok voltak: puzzle, egérrágta vers (huszár- Nemzeti dal) szókereső1-2., melyben a forradalomhoz és a szabadságharchoz kapcsolódó fogalmak voltak elrejtve a betűrácsban, keresztrejtvény, igaz-hamis, (Bem apó kisdobosa alapján), totó a pesti forradalom eseményeihez, összekeveredett katonadalok, labirintus, kódolt térkép, színezős feladatok, csákóhajtogatás és végezetül ügyességi játék, a lovacskázás. Közben énekeltünk, vonatozót játszottunk és lelkesen énekeltük a Fel, fel vitézek … kezdetű nótát.
Nagyon gyorsan elrepült a 2 óra, amely után következett az eredményhirdetés, ahol mindenki részesült valamilyen tárgyjutalomban és oklevelet is kapott minden csapat.
A vetélkedő nagy sikert aratott a gyermekek körében, s mi pedagógusok is nagyon jól éreztük magunkat, látva a mosolygó arcokat. A vetélkedőn az alsós munkaközösség minden pedagógusa jelen volt, és segítette a szervezést és a megvalósítást. Köszönöm a lelkiismeretes munkájukat! Úgy érzem, sikerült a feladatot maximálisan teljesíteni, mert a gyerekek nemcsak jól szórakoztak, de tanultak, fejlődtek kommunikációs készségeik, társas kapcsolataik, együttműködésük, hiszen mindenki hozzátett valamit a megoldásokhoz. A játékos történelmi feladatok során erősödött magyarságtudatuk, hazaszeretetük, a múlt tisztelete, elődeink dicső tettei által.

 

 

Emlékműsor március 15-ére

A „Sosem feledem” elnevezésű projektnapok keretében 2019. március 14-én 14 órakor ünnepi műsorral emlékeztünk meg az 1848-1849-es forradalomról és szabadságharcról. A zászlóbehozatal és a himnusz után Kassáné Dér Gizella igazgatónő köszöntötte a jelenlévőket. Majd Tímár László polgármester úr, és Szabó Zsolt országgyűlési képviselő mondott beszédet. Ezután következett a 7. osztályos tanulóim műsora, amely során a történelmi események felidézésével, versek szavalásával, a magyarságtudatot erősítő zenék, illetve az azokra készített látványos koreográfiával igyekeztünk méltó emléket állítani ezen, neves eseménynek. A rajzpályázat és a futóverseny díjazására is sor került. A megemlékezést színesítette a Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület műsora, akik katonadalokkal készültek e jeles történelmi eseményre. Az általános iskola néptánccsoportja is megmutatta tehetségét az ünnepségen, amelynek célja a népi hagyományok ápolása, kulturális örökségeink megőrzése. Az ünnepségünket a szózattal, a zászlókivitellel és az igazgatónő elköszönő beszédével zártuk.

 

Kézműves foglalkozások a szabadságharc emlékére alsós osztályoknak, felsős osztályoknak

„Sosem feledem” projektnapok keretében kézműves foglalkozást tartottunk 2019.március 11-én 13 órától a Tarnamérai Általános Iskola 1. osztályos tanulói számára, melynek során az 1848-1849-es forradalomra és szabadságharcra emlékezve zászlót készítettünk.

Hangulati előkészítésként beszélgettünk a forradalom jelentős eseményeiről, nagy alakjairól. 48-as katonadalokat hallgattunk, a Klapka indulóra meneteltünk is egy kicsit. Az anyagok előkészítése után az eszközöket is elővettük. Megbeszéltük a munka menetét.

A gyermekek aztán önállóan dolgoztak, természetesen, aki igényelte, kapott segítséget. A piros és a zöld színes papírt feldarabolták, majd a félbevágott fehér rajzlapra ragasztották. Gondosan elsimították a lapokat, majd a hurkapálcához rögzítették, szintén ragasztóval. Szívesen, nagy odafigyeléssel tevékenykedtek! Közben folyamatosan értékeltem, biztattam őket. Szép munkák születtek!

Az elkészült zászlókat aztán kipróbálták, elszavaltuk a Nemzeti dal első versszakát. Jó hangulatú foglalkozás volt!

A „Sosem feledem…” rendezvénysorozat keretében a 2. osztályosok a nemzeti színű zászlókat 2019. 03. 13-án készítették el. Az ezt  megelőző napokban felelevenítettük, hogy mi mindent tudunk már a “48-as forradalomról. Elszavaltuk együtt a Nemzeti dalt. Képeket néztünk a forradalom vezető személyiségeiről. Történeteket olvastunk. A zászlókat jó hangulatú kézműves foglalkozás keretében készítettük el.

A gyerekek egymást segítve dolgoztak, ragasztották a zászlót, majd kicsit nehezebben a hurkapálcára a már kész zászlót. Akinek kellett, annak segítettem. Közben Kossuth-nótákat hallgattunk és énekeltünk. A kész zászlók jelenleg osztályunkat díszítik, majd a gyerekek hazaviszik.

A „Sosem feledem…” projektnapok szervezése az 1848-1849-es szabadságharcra emlékezve – keretein belül megszervezett Kézműves foglalkozást a harmadik osztályosok számára 2019.03.07.-én, 13.00-14.30 terjedő időpontban bonyolítottuk le.

A foglalkozáson az osztály teljes létszámban vett részt. A tanulók nagy lelkesedéssel fogtak hozzá a feladatokhoz. A téma hazánk nemzeti zászlajának elkészítése színes papírból, rajzlapból és hurkapálcából. A foglalkozáson elkészített munkadarabok alapanyagáért és a projektnapokok megvalósításában nyújtott segítségéért köszönetet mondunk a Honvédelmi Sportszövetségnek.
A foglalkozást motivációs ráhangolódással kezdtük. Elénekeltük közösen a Kossuth Lajos táborában kezdetű dalt, majd beszélgettünk arról, hogy Kinek? , Mi jut eszébe? ”Március 15.”-ről. Feladatként kapták, az előzetesen kiosztott piros, fehér és zöld színű papírcédulákra írjanak rá egy-egy kifejezést, számot, bármit, ami eszükbe jut ezzel a nemzeti ünnepnappal kapcsolatban. A táblára előre felhelyeztem Petőfi Sándor arcképét és egy tablót a forradalom ismertebb személyiségeinek neveivel. A gyerekek pedig felrakták- az ő elgondolásuk szerint- a megírt cédulákat. Így egy nagyon szép, tartalmas összképet kaptunk. A mellékelt fotón jól lehet látni. A feladat zárásaként zenehallgatás volt szabadságharcos nótákkal, hiszen már napok óta foglalkozunk az 1848-1849-es szabadságharccal, nemcsak március 15-tel.
Ezt követően beszélgettünk a magyar nemzeti zászló felépítéséről, a színek jelentéséről. Egy pár mondat erejéig elkalandoztunk az ”Erő”, a „Hűség”, és a „Remény” szavak minden napi életben való fontosságára.
Aztán következett a foglalkozás központi része: a nemzeti zászló elkészítése. Kiosztottam az alapanyagokat. A tanulók kimérték vonalzóval, kivágták ollóval az alaprészeket, majd összeragasztották és ráhelyezték a tartóra, azaz a hurkapálcára. Közben elénekeltük a ”Föl, föl, vitézek a csatára” című dalt.

A legvégén az elkészített munkadarabokkal beálltunk egy csoportba és elszavaltuk Petőfi Sándor- Nemzeti dal című költeményét. Nagyon jól éreztük magunkat ezen a délutánon. A foglalkozás tartalmi részében semmit nem változtatnék. Az időpontot délelőttre szerencsésebb lett volna helyezni, mivel már nagyon fáradtak voltak. Ennek ellenére ügyesen dolgoztak.

 

A „Sosem feledem…” rendezvénysorozat 4. osztály programja volt a kézműveskedés, amelyen zászlót készítettünk. A téma bevezetése beszélgetőkörrel indult: „Jut eszembe a 48”-as forradalomról és szabadságharcról”. Mindenki hozzáfűzte gondolatait az előtte szólóhoz, így felidéztük a március 15-i forradalom pesti eseményeit és a szabadságharc ismertebb pillanatait gyermekszemmel. Néztünk az interneten korabeli képeket a történelmi eseményekről, a korszak nagy alakjairól.
Elmeséltem nekik a kokárda történetét, amikor Szendrey Júlia feltűzte hitvese, Petőfi mellére a háromszínű kokárdát, s ő maga pedig nemzetiszínű főkötőt kötött.
Ezt követően felidéztük a korábban tanult nemzeti jelképeinket: Himnusz, Szózat, címer, zászló, koronázási jelképek, s a hozzákapcsolódó történelmi ismereteinket, mivel a korábbi években már tanultunk, beszélgettünk ezekről. A tanulók csoportban gondolattérkép formájában foglalták össze tudásukat.
Ezt követően került sor a kézműveskedésre, a zászló elkészítésére. Előkerültek a szükséges eszközök: grafitceruza, vonalzó, olló, ragasztó, hurkapálcika. Ügyesen mértek, kivágták az előre méretezett papírcsíkokat, és felragasztották a lapokra, majd a pálcikákra. Közben dalokat hallgattunk, énekelgettünk s természetesen segítettük egymást, ha szükség volt rá.
A munka végeztével mindenki kezébe vette az általa készített zászlót, s elmondta gondolatait a zászló színei jelentése alapján. Mit jelent számára a piros, mint az erő? Mit jelent számára a hűség fehér színe? És mit jelent a reménység zöldje? Megható volt, ahogyan elmondták érzéseiket, amelyben szerepelt a család, a falu, a szülőföld, a hazaszeretet, a gondoskodás, összetartás, összetartozás, kitartás, tanulás, biztonság, szeretet, a védelmezés, a szülők,… és hazánk, Magyarország.
Nagyon jó hangulatban telt ez a délután, ahol nagyon sokat beszélgettünk, kézműveskedtünk, s ez által is közelebb kerültünk egymáshoz.  Egyénileg, párban és csoportban is tevékenykedtek, tudtak együtt dolgozni, segíteni a másiknak. Fejlődött a kommunikációjuk, kézügyességük, gyarapodott a tudásuk, erősödött bennük a haza iránti felelősség és az, hogy ők, gyermekként, mit tudnak tenni a hazáért.

A „Sosem feledem…” rendezvénysorozat keretében az ötödik osztály kokárdát készített. A program a kézügyesség fejlesztésén túl, a hagyományőrzést is szolgálta valamint praktikus szempontok is vezérelték, mivel a gyerekek az elkészült kokárdákat viselhetik az egy hét múlva esedékes ünnepségen, így nem kell külön venni, s talán a saját kezűleg készített kokárda kedvesebb is számukra.

A kokárda készítése előtt a tanulók egy kis ismertetőt hallhattak a kokárda kialakulásának történetéről, típusairól, és arról, hogy hogyan alakult ki a mai formája.

A kokárda készítésében a hiányzók kivételével az egész osztály részt vett, a szükséges alapanyagok a rendelkezésre álltak. A könnyebb megvalósítás érdekében oktató videó is segítséget nyújtott az elkészítéshez, melyből a gyerekek könnyen és gyorsan elsajátíthatták a kokárdakészítés fortélyait. A gyerekek a pántlikás kokárdát készítették el, a megvalósításhoz csupán egy nemzetiszínű szalagra, tűre, és cérnára volt szükség. A tanulók nagy kedvvel láttak munkára, néha kisebb segítségre szorultak, de végül mindenkinek elkészült a munkadarabja, volt, aki fel is tűzte, hogy megnézze, hogy áll.

Összegezve a tapasztalatokat elmondható, hogy a kézműveskedés végig jó hangulatban zajlott, a gyerekek pozitív élményekkel feltöltődve hagyták el a tantermet.

A „Sosem feledem…” rendezvénysorozat keretén belül 2019. március 12-én került sor a 6. osztályosok kézműves-foglalkozására. Az előzetesen meghirdetett program időpontjában megbetegedésem miatt volt pár napos csúszás.
A foglalkozáson az osztály minden tanulója részt vett.
Kokárdákat készítettünk. A tevékenység közben a gyerekeknek elmeséltem a forradalom jelképének történetét.
Mindenki nagy lelkesedéssel dolgozott. Azért a varrótechnikán még van mit fejleszteni, sokaknak a tűbe fűzés is komolykihívást jelentett.
Sajnos az osztálykokárda elkészítésére nem maradt idő, mivel a varrás elég lassan haladt.
A foglalkozás nagyon jó hangulatban telt. Az ügyesebb kezű gyerekek szívesen segítettek kevésbé gyakorlott társaiknak.

A „Sosem feledem” elnevezésű projektnapok keretében 2019. március 7-én 14:15 perctől kézműves foglalkozásra került sor a Tarnamérai Általános Iskola 7. osztályos tanulói számára, amely során az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezve nemzeti színű szalagból tű és cérna felhasználásával kokárdát készítettünk. Sajnos betegség miatt nem tudott részt venni a kézműves foglalkozáson az osztályunk minden tanulója. A résztvevőkkel a varrás közben a szabadságharchoz kapcsolódó dalok hallgatásával idéztük fel népünknek e fontos történelmi eseményét. A kézműves foglalkozás jó hangulatban telt, a gyerekek szívesen láttak hozzá a feladathoz. A foglalkozás végén a tanulók büszkén tértek haza a saját kezük által készített kokárdával, amit akár az ünnepségen is viselhetnek majd magukon.

Az aktuális program: kézműves foglalkozás a szabadságharc emlékére  kokárdák készítése Osztály: 8. Időpont: 2019.03.06. 14 órától
Előkészített anyagszükséglet: nemzeti színű szalagok, tűk, több színben cérna, ollók

A kézműveskedés megkezdése előtt megismerkedtünk a trikolór és a kokárda történetével.
Megbeszéltük, melyik szín mit jelképez, és hogy miért és mikor készítette Szendrey Júlia az első kokárdát.
Képeket néztünk meg a különböző kokárdákról: Petőfi szalagrózsájáról, a hagyományos magyar pántlikás kokárdáról és a hajlított kokárdáról.
Ezután minden diák kiválasztotta, melyik fajta kokárdát szeretné elkészíteni /mindenki a pántlikásra szavazott, csak a színek sorrendjében tértek el/
Az előre leszabott szalagdarabokat a választott szín mellett cérnára fűztük, majd a karikára húztuk és elvarrtuk. Ezután került fel néhány öltéssel a hátuljára a pántlika.
Egész szép darabokat sikerült alkotnunk, melyeket a jövő heti műsoron viselni is fogunk.

Sajnos a betegséghullám és a szóbeli felvételik miatt nem volt teljes a létszám, de aki részt vett a programon, jól érezte magát és mindent megtett annak érdekében, hogy igényes munkát végezzen.

 

Köszönjük a Honvédelmi sportszövetség támogatását!