Tanévnyitó ünnepély

A Himnusz hangjai csendültek fel az iskolai kórus előadásában, ezzel kezdetét vette ünnepségünk. Ezután Kassáné Dér Gizella intézményvezető köszöntötte a tanévnyitó ünnepély résztvevőit, majd megtartotta ünnepi beszédét.
„Ez a nyári szünet is olyan gyorsan múlt el, mint a többi. Azért remélem, hogy mindenkinek sikerült kipihennie az előző év fáradalmait, és energiával megtelve, újult erővel, tele tudásvággyal, tenni akarással vág neki a következő tanévnek. A 8 órakor megszólaló csengő azt jelezte mindenkinek, hogy BECSENGETTEK, kezdődik egy újabb tanév. A nagyobbak már ismerősként léptek be ma reggel az ajtón, tudják mi vár rájuk, de a legkisebbek még csak kóstolgathatták, hogy milyen is az iskola. Az igazi ízét azonban a mai naptól fogják majd megérezni. Bízunk abban, hogy egyetlen kisiskolás sem fog csalódni ebben az intézményben, és nagy szeretettel fog mindennap belépni az épületbe. A tanító nénik nagy izgalommal készültek tanítványaik fogadására és varázsolták széppé, otthonossá a tantermeket. Az ötödikesek éltében is egy új szakasz kezdődik. Felsősök lettek, ami azt is jelenti, hogy kikerülnek abból a védőburokból, ami alsóban körülölelte őket. Tanítóik mindig kéznél voltak, bármikor rendelkezésükre álltak. A felsős Osztályfőnökükre is mindig számíthatnak majd, de annyi időt már nem tudnak együtt tölteni, mint az alsós tanítókkal. A nyolcadikosok az általános iskola utolsó évét kezdik el. Nem lesz könnyű számukra ez a tanév, hiszen felvételizni fognak és év végén két kompetencia mérés is vár rájuk. Ahhoz, hogy terveik valóra válhassanak, és bekerüljenek abba a középiskolába ahova szeretnének, sokat kell tenniük. Ebben segítenek tanáraik, de felvételi előkészítőkön is lehet még pluszban is készülni. Csak élni kell ezekkel a lehetőségekkel és akkor biztos lesz a siker. Pedagógus kollégáimmal abban reménykedünk, hogy előbb-utóbb minden tanuló belátja majd, hogy tanulás nélkül nem lehet tudáshoz jutni, tudás nélkül pedig nem lehet az életben boldogulni. Ahhoz, hogy minden tanuló jól vegye az akadályokat természetesen szükséges a család odafigyelése is. A szülői háttér, a biztatás, a segítségnyújtás, a támogatás és az a tudat, hogy a szülőkre mindig számíthat a gyermek talán a legfontosabb tényező. A szülők nagyon fontosak a mi számunkra is. Szeretnénk minél több közös programot kínálni, találkozásokat szervezni, ahol lehetőség adódik a közös párbeszédre.

Tehát a mai nappal hivatalosan is megkezdjük a 2019-2020-as tanévünket.
Mindennek megvalósításához rendelkezésre áll a szükséges személyi és tárgyi feltétel egyaránt.

A személyi feltétel tekintetében régi és új tanerőként köszönthetünk a 2019-2020-as tanévben. Árvai Horváth Mariann tanárnő, aki gyed mellett vállalja a 6.-8. osztályban az angol nyelv tanítását és a középiskolára előkészítő foglalkozásokat, Kassáné Hegedűs Sarolta tanárnő az 1.-4. osztályokban a hit-erkölcstant fogja tanítani, a felsőben Lövei Zsuzsanna.

A 8 évfolyamon 8 tanulócsoport osztályfőnökei: 1.o. major Lászlóné, 2.o Dobi Jánosné, 3.o Borosné Vona Zsuzsanna 4.o. Szarvas Zsoltné, 5.o. Kovácsné Zazravecz Ildikó, 6.o. Kovács Tamás, 7.o. Juhászné Zaja Mónika, 8.o. Nagy Tímea tanárnő. Négy napközis csoportban vezetők: I. Juhász Emőke II. csop. Lövei Zsuzsanna , III. csop. Tóth Rita, tanító nénik, IV. cs. Lengyel István tanár bácsi lesz.

A tanulói létszámot tekintve 141 fő tanuló kezdi meg a tanévet. Tanulóink között új arcot is köszönthetünk:
Pónya Valériát 7.-ben, Csík Vivient 5.-ben.

Érezzék jól magukat iskolánkban, osztálytársaik pedig segítsék őt beilleszkedni a közösségbe.

Tárgyi feltételek tekintetében a nyár folyamán történtek változások:

• Az iskola technikai személyzete elvégezte a nagytakarítást és a tisztasági festést, így tiszta , rendes körülmények fogadják a tanulókat.
• A tankönyvek időben, hiánytalanul megérkezett, amelyért nem kell fizetni ebben az évben sem a kormányzat jóvoltából. Minden tanuló ingyen kapja a tankönyveket.
• Tarnaméra és Zaránk község is 10000Ft beiskolázási támogatást adott.
• Ingyen tej és ingyen gyümölcs az új tanévben is lesz a tanulóknak.
• Folytatódott a nyáron tovább Tarnaméra önkormányzatának TOP-os pályázata, iskolánk külső szigetelést kap és új színt, akadálymentesített bejáratunk lesz, tornaterem szigetelést fog kapni. Mindez tanulóink részéről is nagyobb odafigyelést, fegyelmezettebb magatartást igényel majd.
• Várhatóan kormányzati támogatásból pedig az NFI közreműködésével energetikailag is megújul iskolánk a következő évben, a fűtésrendszer teljes korszerűsítésével. Az igényfelmérés helyszíni bejárással megtörtént.

Nyári programjainkról:
• A 2 hetes ingyenes úszásoktatás elmaradt a strandfürdő késői nyitása miatt, viszont szeptemberben amikor csak tehetjük, nyitva tartási időben szeretnénk pótolni az elmaradt úszásórákat, foglalkozásokat.
• Több táborozási lehetőség közül lehetett választani: Erzsébet táborban mintegy 26-an, Köszönet a táboroztató pedagógusoknak.
• Nagy örömünkre a kiscsoportos karatesok a nyáron iskolánkban táboroztak, remélhetően együtt maradnak az új tanévben is.

• A nyár folyamán a faceebokon, honlapon aktuális hírekkel szolgáltunk az oldalra látogatóknak.

• Minden szerdai nap csekély ügyintézés mellett ügyeletet tartott az iskolavezetés .
• Gyakorlókerti munkára is lehetősége nyílott tanulóinknak. Minden esetre itt szeretném megdicsérni, és példaképül állítani azokat, akik rendszeresen, lelkesen vette ki részét a munkákból.
• Elsősegélynyújtóink bemutatót tartottak a nyáron, és készültek is az országos megmérettetésre, mivel ők képviselik Heves megyét az országos versenyen.

Kedves Első Osztályosok!

Számotokra a mai nappal egy új világ veszi kezdetét, amelynek során megtanuljátok azt, amire csak az ember képes. Eljuttok a betűk és a számok világába, s birtokba veszitek azt.

Ma még kicsit megszeppenve álltok itt, de néhány nap múlva már számotokra is természetes lesz, hogy iskolába jártok, ahol sok érdekesről tanultok majd.
Érezzétek jól magatokat iskolánkban, gyűjtsetek sok dicséretet, piros pontot magatok és szüleitek örömére.
Osztálytermetekbe vár majd titeket egy kis meglepetés.”

Kérem , akinek a nevét szólítom jöjjön ki , és menjen fel a színpadra

FOGADALOMTÉTEL –

Nyakkendők felkötése- 1. osztályosok köszöntése

„Viseljétek ezt a nyakkendőt, legyetek büszkék arra, hogy ebben az iskolában tanultok, s öregbítsétek 8 éven át iskolánk jó hírnevét!

Az új tanévet tekintve néhány tudnivalóról szeretném még tájékoztatni a jelenlévőket.

Az új tanév feladatait törvények, rendeletek szabályozzák. Többek között elrendeli a tanév rendjét , valamint az egész napos iskolába járását is. 180 tanítási napot ír elő, lehetőségként 6 tanítás nélküli munkanappal.

A 2019-2020-as tanévben már e-naplón keresztül dokumentáljuk a tanórákat és a tanulók előrehaladását, értékelését. Az előző tanévben nyilatkoztak a szülők, hogy papír alapon vagy csak e-naplón keresztül kérnek-e tájékoztatást gyermekük előmeneteléről. Amennyiben ezen kívánnak változtatni, csak azoknak kell újabb kérelmet beadni.

Egyébként kérem, hogy ettől függetlenül mindenki rendszeresítsen egy tájékoztató füzetet, amelyet iskolai pecséttel látnak el az osztályfőnökök, és ezen keresztül tudunk oda-vissza értesítéseket küldeni.

Az új tanévben 1. osztálytól felmenő rendszerben bevezetjük a Jena Plan reformpedagógiai irányzat szerinti tanítást. Ahol egyénre szabott személyiség- és képességfejlesztés folyik majd, hetiterv szerint haladnak a tananyaggal, és ünnepek, évszakok köré projektheteket szerveznek, amelyet a szülőkkel közösen szervezett programmal zárnak.

Ebben a tanévben is több tanórán kívüli foglalkozást is felkínálunk a gyermekeknek, amellyel szeretnénk, ha minél többen, kitartóan élnének.
Ingyenes szakköröket indítunk: magyar, matematika, természetbarát, rajz, kézműves, néptánc, elsősegélynyújtó, természetbarát, iskolai énekkar, hon-és népismeret szakkört és könyvtári csoportfoglalkozások is lesznek . Középiskolára előkészítőket szervezünk: magyar, matematika, angol nyelv a 2. 3. osztályosok számára heti 1-1 óra Játékos foglalkozás lesz angolból.
Ezen kívül felzárkóztató órák lesznek magyarból, matematikából. A nehezebben tanulóknak kiscsoportos foglalkozásokon lesz lehetőségük fejlődni.
Járhatnak helyben karatéra, zumbára, majorettere továbbra is. Bozsik program keretében futballedzések is indulnak, a lányfoci mellett, melyet Kovács Tamás tanár úr tart, Vágó Miklós edző pedig a fiúk számára Bozsik program keretében tartja a foglalkozásokat.

Zeneiskolai oktatás is lehetséges helyben létszámtól függően.

Célunk az új tanévben is, a tanulók képességeiknek megfelelően a maximumot teljesítsék, tehetséges gyermekek fejlesztése, versenyeztetése. Szeretnénk Kiváló akkreditált tehetségpont címünket megvédeni.
Ugyanakkor kiemelt feladatunk lesz a tanulók közérzetének javítása, célunk pedig az, hogy szeressenek ebbe az iskolába, osztályközösségbe járni.
Ezért tovább folytatjuk az új tanévben is a közösségi foglalkozásokat. Négy osztályban pedig a Boldogságórákat 1.,2., 5.,6. osztályban. Célunk az Örökös Boldog iskola cím elérése.
Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való rendszeres találkozást, tájékoztatásukat, ezért minden hónapban első hétfőn 17-18 óra között tartunk fogadóórát vagy osztály szülői értekezletet a korábbi tanévekhez hasonlóan. Természetesen egyedi fogadóórára is van lehetőség, előre egyeztetett időpontban. Ezen kívül szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre.

Új tanév kezdődik , új feladatokkal, s reméljük új örömökkel is.
Kívánok minden tanulónak, pedagógusnak, szülőnek sok örömet, jó erőt, egészséget, eredményes esztendőt!

Ezzel a 2019-2020-as tanévet megnyitom.” Az ünnepi beszéd után a 4. és 1. osztályosok műsora következett.

Majd a Szózattal zártuk ünnepségünket.