Tanévzáró ünnepély

Ismét eltelt egy tanév, mely minden nap feladatok elé állított bennünket. Az éves munkatervben meghatározott feladatainkat maradéktalanul megvalósítottuk.
A 2023-2024-es tanév a törvényi előírásoknak, a tervezetteknek megfelelően rendben és eredményesen zajlott iskolánkban. A 8 évfolyamom 8 tanulócsoport , 4 napközis csoport és 6 fejlesztő csoport működött.
A tanévet 142 fő tanulóval, 180 bejegyzett nappal és 4 tanítás nélküli munkanappal zártuk.
A tanórákon felül megszerveztük a tanulók szabadidejét, biztosítottuk a másnapi tanulás feltételeit, nagy létszámú napközis csoportokkal működtünk. Az iskola és a diákönkormányzat rendszeresen szervezett programokat. Segítettük a tantárgyi felzárkózást és tehetséggondozást.
A tanévben többféle szakköri munkára, versenyeken való részvételre is lehetőség nyílott. Tanulóink elismertséget szereztek megyei és országos versenyeken 52 tanulónk kap a bizonyítványában díszes igazgatói dicséretet elért kiemelkedő verseny eredménye alapján.
Legkiemelkedőbb eredmények:
• Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei forduló 6. h.
• Bolyai Természettud. Csapatverseny regionális forduló 1., 3,9.h. .; orsz. 33. h.
• Orsz. Elsősegélyismereti Verseny országos d. 1. h.
• Országos Elsősegélynyújtó Verseny megyei döntő 3. h.
• Országos Simonyi Helyesíró Verseny megyei forduló 7., 9.h.
• Neuman János matematika verseny 2.h.
• Arany László Megyei Meseíró Verseny 1.,3. h.
• Kölcsey Ferenc Megyei Nyelvi verseny 5.,6.,7.
• Sí Diákolimpia megyei forduló 1.h.
• Karate versenyeken országosan 1.,2.3.h.
. Országos Nyelvi Levelezőverseny 9.,10.11.h.
Gratulálok a versenyzőknek és az őket felkészítő pedagógusnak!
Tanév végi munkánk értékeléseként megállapíthattuk, hogy eredményes volt.
A nevelő-oktató munka napi végzéséhez szükséges személyi feltételek és tárgyi eszközök rendelkezésre álltak, melyet a fenntartó biztosított.
A fenntartó a hiányzó tantermek pótlására pályázatot nyújtott be, melynek eredménye még nem ismert, ősszel várható.
Az idén is ingyen kaptak tanulóink gyümölcsöt.
Kialakításra került pályázati támogatás révén egy Okostanterem iskolánkban, melyet novembertől birtokba is vettünk.
A fűtéskorszerűsítés is megtörtént, melyet beárnyékolt az, hogy a felújítás alatt több informatikai eszközünk eltűnt, a nyomozást ismeretlen tettes határozattal lezárták.
• Kormányzat által tanszercsomag lett kiosztva a rászoruló hátrányos és halmozottan hátrányos családoknak. (Határozatok időbeni beszerzése, leadása a titkárságon!)
• Az Önkormányzat Mikulás-csomagokat küldött a tanulók számára
• A SPORTOLÁSSAL SZÓRAKOZÁSSAL AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT alapítványtól sporteszközöket (gumilabdákat) kaptunk.
• Tarnaméra Új Nemzedékért Alapítvány a Mátra-túra költségéhez és a Fotószakkör részbeni támogatáshoz adott segítséget.
• Nyert a Sziklakórház látogatása és a Határtalanul pályázat: Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Székelyföld kincsei – Sóvidék csodái című pályázat, melynek megvalósítása is megtörtént.
• Szintén nyert az Erzsébet tábori pályázat, melynek megvalósítása július 1. hetében lesz.
Tanulóink mindennapokban nyújtott teljesítményéről pozitívan szólhatok
osztály átlag igazgatói dicséret
1. 4,42 –
2. 4,49 16
3. 3,74 7
4. 4,2 7
alsó
átlag 4,2 30
5. 4,37 8
6. 3,88 5
7. 4,05 8
8. 3,31 1
össz.:
átlag 3,9 22
iskolai össz.:
átlag 4,05 52
kitűnő jeles
1.o. 8 1
2.o. 5 3
3.o. 2 1
4.o. 1 1
5.o. 2 1
6.o. – –
7o. 1 1
8.o. – –
össz. 19 8
Eredményesen lezárult a legöregebb diákok pályaválasztása, a napokban megtörténnek a beiratkozások a középiskolákba. Remélem, jövőre ti is sikeresen helytálltok, mint a korábbi tanévekben elballagott, volt tanítványaink a 9. évfolyamon félévkor. 106%-osan álltak helyt.
Kívánok Nektek sok sikert a középiskolai tanulmányotokhoz!
S végül köszönet a 8.-os szülői munkaközösségi tagoknak a több éven át végzett segítő munkájáért.
Lantos Anikó és Kis Andrea anyukáknak
Megérdemelt jutalmak kiosztása- oklevelek-könyvjutalom (kitűnő, jeles)- igazgató dicséretek.
Makk Marcsi, Makk Marci díjak és az Egy jegyet javítok verseny győzteseinek jutalmazása.
Évek óta több versenyt és címet hirdetünk meg tanulóink körében.
2024-ben
„Jó tanuló, jó sportoló” Esvég Levente
„Az év legeredményesebb diák” -ja: Nagy Nikol
Búcsúzom Tőletek, mert 47 évi pedagógusi pályán eltöltött évek után, melyből a Tarnamérai Általános Iskola igazgatója voltam 25 évig , szeptembertől már elkezdem a megérdemelt pihenésemet, mivel nyugdíjba vonulok. Szerencsés vagyok, mert minden nap azt tehettem, amit mindig is szerettem volna, titeket neveltelek, tanítottalak. Minden nap örömmel jöttem dolgozni. Sok szép emléket gyűjtöttem össze. Mindig szeretettel gondolok rátok! „Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít.” Köszönöm szépen a szülők közösségének támogatását, továbbra is hasonló szeretettel segítsék gyermekeik boldogulását.
– Kellemes pihenést a nyári szünetben! Tartalmas feltöltődést. Vigyázzatok saját és mások testi épségére is!
– Ezzel a 2023-2024-es tanévet hivatalosan is bezárom.
Az iskola tanulói, pedagógusai, a szülők közössége megköszönve az együtt töltött éveket színvonalas műsorral búcsúztatták el az igazgató nénit.