Trianonra emlékeztünk

Százegy évvel ezelőtti eseményre emlékeztünk, mely a magyarság számára sok szomorúságot hozott, hiszen a határok megváltoztatásával családok, rokonok, barátok szakadtak el egymástól megváltoztathatatlanul.
Az első világháborút lezáró Magyarországra vonatkozó békeszerződés értelmében a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, a Délvidéket, Horvátországot más országokhoz csatolták. Az ország egyik napról a másikra elveszítette területének 2/3-át, lakosságának felét. Három és fél millió ember rekedt határainkon túlra. A megalázó békeszerződés hírére megszólaltak a harangok, az emberek gyászruhába öltöztek, temették Magyarországot.
A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés.
Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
A megemlékezést a templomkertben tartottuk meg, ahová kivonult iskolánk valamennyi tanulója és pedagógusa, dolgozója. A helyi önkormányzattal és a Tarnamérai Nyugdíjas Egyesülettel egy közös műsorral emlékeztünk az eseményekre. A Himnuszt közösen énekelte iskolánk kórusa és a nyugdíjasok. Majd a gyermekek verseket szavaltak a nyugdíjas egyesület alkalomhoz illő dalokat énekelt. Az I. világháborús emlékművön elhelyeztük az emlékezés koszorúit.