Hőseinkre emlékeztünk

 

 

A magyar hadsereg 1943 januárjában a Voronyezs körzetében vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítő veszteségeket szenvedett. A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: a megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek, és vesztek oda a -40 fokos orosz télben. A Főparancsnokság és az ország vezetésének mozgástere a katasztrófa elkerülésére teljesen beszűkült.

Emiatt a magyar csapatokat váratlanul érte az, hogy a szovjetek 1943. január 12-én az Uriv közelében található hídfőállásból kiindulva támadást indítottak.

A II. világháború és egyben a magyar történelem egyik legtragikusabb eseménye 140 ezer magyar honvéd életét követelte, az elesettek között tarnamérai származású katonák is voltak.

 Ezért emlékezünk a doni hősök helytállásáról és kitartásáról, mind a mai napig január 12-én. 

A helyi megemlékezés a hősökért felajánlott szentmisével kezdődött, melyet  Versler Sándor plébániai kormányzó végzett. Ezt követően került sor a megemlékező műsorra. A Himnusz eléneklése után Dr. Bessenyei Ákos a Tarnaméráért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnöke mondott emlékező beszédet. Majd a Tarnamérai Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanuló a Tarnamérai Nyugdíjas Egyesülettel közös műsorral emlékeztek meg a hősi halál halt katonákról, közöttük a 45 elhunyt férfiról. Az iskola tanulói versmondásukkal, a nyugdíjas egyesület Keresztesiné Ollári Anna vezetésével énekléssel állított emléket az elhunytaknak. A verseket Kassáné Dér Gizella vezetésével Lőrincz Szabolcs, Lőrincz Renáta, Kis Kamilla, Pintér Aliz, Polgár Máté és  Vajner Balázs mondta el.

Elesett tarnamérai honvédek:

 ALMÁDI ISTVÁN, BALOGH JÁNOS, BALOGH JÁNOS, BARÓCSI ANDRÁS, BIRKÁS IMRE, BODÓ DEZSŐ, GÁL GÉZA, GÁL GYULA, HEGEDŰS BÉLA, HOLLÓ ENDRE, JUHÁSZ ANDRÁS, JUHÁSZ JÁNOS, JUHÁSZ JÓZSEF, JUHÁSZ KÁLMÁN, JUHÁSZ MÁTYÁS, JUHÁSZ SÁNDOR, KAKUK LAJOS, KELEMEN JÓZSEF, KERESZTESI JÁNOS, KERESZTESI JÓZSEF, KOTA JÓZSEF, KOVÁCS BÉLA, KOVÁCS JÓZSEF, LENGYEL LÁSZLÓ, LŐRINCZ ANDRÁS, LŐRINCZ BÉLA, MOLNÁR JÓZSEF, NAGY JÁNOS, PAPP ISTVÁN, PÁRI ANDRÁS,  PÁRI LÁSZLÓ, PINTÉR ANDRÁS, POLGÁR BÉLA, RÁCZ BÉLA, SOMODI GÁSPÁR, SURI JÁNOS, SZABÓ JÁNOS, SZANYI BÉLA, SZEKERES ISTVÁN, SZEKERES JÁNOS, TARI JÁNOS, TÓTH BÉLA, TÓTH FERENC, TURI BÉLA, VÍGH GYÖRGY

Ezt követően a jelenlévők koszorúkat és  mécseseket helyeztek el a hősök emlékművénél. Majd Szózattal záródott a megemlékezés. Méltó emléket állítottunk világháborús hőseinknek.

Emléküket kegyelettel megőrizzük.