Tanévzáró ünnepély

Ismét eltelt egy tanév, mely nem mindennapi feladatok elé állított bennünket. A 2020-2021-es tanév pedagógiai munkájára nagy hatással volt a világjárvány, hiszen a járvány elleni védekezés befolyásolta a mindennapokat. Felülírt sok olyan tevékenységet, amit normális körülmények között meg tudtunk valósítani. Viszont alkalmazkodva a körülményekhez, az előírásokhoz az éves munkatervben meghatározott feladatainkat ennek függvényében megvalósítottuk.
A 2020-21-es tanév a törvényi előírásoknak megfelelően rendben és eredményesen zajlott iskolánkban. A 8 évfolyamom 8 tanulócsoport , 4 napközis csoport és 5 fejlesztő csoport működött.
A tanévet 143 fő tanulóval, 185 bejegyzett nappal, ebből 179 tanítási nappal és 6 tanítás nélküli munkanappal zártuk.
A tanórákon felül megszerveztük a tanulók szabadidejét, biztosítottuk a másnapi tanulás feltételeit, az iskola és a diákönkormányzat a lehetőségek függvényében szervezett programokat. Segítettük matematikából és magyarból a tantárgyi felzárkózást.
A tanévben 13-féle szakköri munkára, online versenyeken való részvételre is lehetőség nyílott. Tanulóink elismertséget szereztek megyei és országos versenyeken. 20-féle szaktárgyhoz kötődő versenyen vettek részt a tanulók, megyei és országos eredményeik alapján 22-en részesülnek igazgatói dicséretben.
Tanév végi munkánk értékeléseként megállapíthattuk, hogy eredményes volt.
A nevelő-oktató munka napi végzéséhez szükséges személyi feltételek és tárgyi eszközök rendelkezésre álltak a tanévben, melyet a fenntartó biztosított.
Az idén is ingyen kaptak tanulóink tejet, és gyümölcsöt.
A Szülői Munkaközösségtől a korábbi évekhez hasonlóan támogatást kaptunk, a gyermeknapi programunk a támogatásnak köszönhetően gazdagabb volt. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a szülők közösségének a támogatásért, külön Váradi Diána SZMK elnöknek a több éven át végzett támogató munkájáért, Esvég Roland és Polgár Tibor apukáknak a játszóudvar tereprendezési munkáihoz nyújtott anyagi segítségért. Még a 2019-es 1,5 milliós rajpályázati nyeremény egy részét a tanév végén volt módunk kirándulás céljára elkezdeni elkölteni a járványügyi helyzet lazítását követően. Erzsébet tábori sikeres pályázatnak köszönhetően 37 gyermek egyhetes támogatott táborozáson vett részt iskolánkban.
Tanulóink mindennapokban nyújtott teljesítményéről pozitívan szólhatok
A digitális munkarend alatt is a szülői támogatásnak köszönhetően eredményesen helyt álltak tanulóink.
Tanulmányi munka:
osztály átlag igazgatói dicséret
1.        –                          2
2.         –
3.       4,57                    6
4.       4,37                    1
alsó
átlag   4,47                   9
5.         3,42                  3
6.         3,83                  2
7.          4,11                   5
8.          3,64                 3
össz.:
átlag      3,75                13
iskolai össz.:
átlag
               4,11                 22
                 kitűnő jeles nem érték el a 3-as tan eredm.-t
alsó t.
1.o.              2              3
2.o.              5              –
3.o.              4              2
4.o.               5              –
őssz.:          16              5
felső t.
5.o.                1              1              2
6.o.                2             1             4
7o.                 4             1              1
8.o.                 –            –              4
őssz.:             7            3            11
iskolai össz.: 23         8            11
Kitűnő tanulók:
1. osztály: Bodnár Zoja, Kis Gréta
2. osztály: Bánka Boglárka, Csintalan Noémi, Dobi Péter, Pongrácz Zselyke, Szlávik Loretta
3. osztály: Gondi Miléna, Kirják Sarolta, Kis Csenge, Szadai Zsombor
4. osztály: Bálint Liliána, Bánka Péter, Nagy Nikol, Nagy Nóra,Vámosi Anna
5. osztály: Czirják Emese
6. osztály: Heiling Laura, Pintér Alíz
7. osztály:Esvég Olivér, Kis Kamilla, Lőrincz Renáta, Polgár Anna
8. osztály:————
Jeles tanulók:
1. osztály: Lőrincz Tímea, Tari Martin, Vajda Milán
2. osztály: –
3. osztály: Horváth Laura, Vajner Zsombor
4. osztály: –
5. osztály: Esvég Levente
6. osztály: Vágó Péter
7. osztály: Szadai Boglárka
8. osztály: –
Eredményesen lezárult a legöregebb diákok pályaválasztása, a napokban megtörténnek a beiratkozások a középiskolákba. Remélem, jövőre ti is sikeresen helytálltok, mint a korábbi tanévekben elballagott, volt tanítványaink, akik 103,8 %-osan álltak helyt 9. évfolyamon félévkor.
gimnázium 5 fő 23 %
technikum 14 fő 63 %
szakképző 3 fő 14% tanul tovább.
Kívánok Nektek sok sikert a középiskolai tanulmányotokhoz!
S végül köszönet a 8.-os szülői munkaközösségi tagoknak a több éven át végzett segítő munkájáért.
Váradi Diának, Juhászné Barócsi Katalinnak, Vágóné Markos Edina anyukáknak.
Megérdemelt jutalmak kiosztása- oklevelek-könyvjutalom (kitűnő, jeles)- igazgató dicséretek
Évek óta több versenyt és címet hirdetünk meg tanulóink körében.
2021-ben
„Jó tanuló, jó sportoló” Esvég Levente
„Az év legeredményesebb diák” -ja: Kis Kamilla
Nyári program– közérdekű információk
a. Június 30-tól gyakorlókerti ügyelet szerdai napokon 8 –tól ¾ 9-ig , kivéve 07.12-én hétfőn lesz!
b. Iskolai ügyelet 06.30-tól szerdai napokon 9-13-ig 08.18-ig
c. Tanévnyitó ünnepély 2021.09.01-jén reggel 8 órakor
d. Zeneiskolai beíratások- az új tanév elején
e. Napközisek pótbeíratása tanévnyitó után 1. tanítási napon
Kellemes pihenést a nyári szünetben! Tartalmas feltöltődést. Vigyázzatok saját és mások testi épségére is!
Ezzel a 2020-2021-es tanévet hivatalosan is bezárom.