Ismét eltelt egy tanév, mely feladatokban bővelkedett. A 2018/2019-es tanév a törvényi előírásoknak megfelelően rendben és eredményesen zajlott iskolánkban. A 8 évfolyamom 8 tanulócsoport , 4 napközis csoport és 6 fejlesztő csoport működött.
A 2018/2019-es tanévet 143 fő tanulóval és 184 bejegyzett nappal zártuk, melyből tanítás nélküli munkanapként 3-at töltöttünk el különféle iskolai programokra (pályaorientációs nap, egészségnap, falukarácsony) .
A tanórákon felül megszerveztük a tanulók szabadidejét, biztosítottuk a másnapi tanulás feltételeit, és a diákönkormányzat folyamatosan szervezett programokat. Minden hónapban volt iskolai rendezvény is. A gyermekek próbára tehették magukat egy-egy iskolai ünnepségen, tehetségüket kibontakozhatták, de segítettük felzárkóztatókkal is őket a jobb eredmény elérése céljából.
13-féle szakköri munkára, versenyre felkészítésre, versenyeztetésre egyaránt lehetőség nyílott. Tanulóink elismertséget szereztek megyei és országos versenyeken. Mintegy 61-féle szaktárgyi versenyen vettek részt a tanulók, és ez mintegy 100 gyermeket mozgatott meg aktívan. Tanév közben sok igazgatói dicséret került az ellenőrzőkbe.
Egy kis statisztika: Hány tanuló részesül igazgatói dicséretben?
1.o. 6 5.o. 11
2.o. 5 6.o. 11
3.o. 3 7.o. 10
4.o. 9 8.o. 7 iskolai szinten 62 fő.

Valamennyi iskolánk jó hírnevét öregbítő eredményhez gratulálok és köszönet a tanulóknak, a felkészítő pedagógusoknak és a feltétel nélkül támogató szülőknek is! A díszes igazgatói dicséreteket a bizonyítvánnyal együtt kapták a tanulók kézhez.
Tanév végi munkánk értékeléseként megállapíthattuk, hogy az elmondottakon felül is a tanév több szempontból eredményes volt. Elnyertük a Boldog iskola címet ismét, az 1. 4. 5. osztályban, újító pedagógiai programnak köszönhetően, mely igen hasznosnak bizonyult a többi osztályokban bevezetett közösségi foglalkozásokkal együtt. Célunk az továbbra is, hogy emeljük a gyermekek pozitív érzelmi szintjét , iskolai közérzetük javuljon. Jövőre megpályáztuk az Örökös boldog iskola címet. A következő tanévtől egy új reformpedagógiai irányzattal, a Jena Plan módszerrel indítjuk az 1. osztályt, ahol hetiterv szerint haladnak a gyermekek, több idő áll rendelkezésre a képességfejlesztésre, nyugodt légkörben, a családi ház intenzívebb bevonásával fejlesztjük a kisiskolások személyiségét.

Iskolánk falán túl is szerteágazó kapcsolatot alakítottunk ki: a szülői munkaközösség mellett a Bot Hungária Kft-vel, a helyi nyugdíjas klubbal, a Tarnaméráért Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel, a tarnamérai és zaránki önkormányzattal, a karate csoporttal, az egyházzal, a helyi óvodával melyekkel való kapcsolat mind nevelőértéket jelentett a gyermekek számára. Köszönjük támogatásukat!

Tárgyi feltételünkről:

– A nevelő-oktató munka napi végzéséhez szükséges tárgyi eszközök rendelkezésre álltak a tanévben, melyet a fenntartó biztosított.
-EFOP -4.1.3-17 pályázattal fenntartónk 89 601 026 forintot nyert iskolánk felújítására. Szeptember 25-én elkezdődött iskolánk felújítása, ami lassú ütemben haladt. Sok felfordulást eredményezett a tanév során. Május 31-én adtuk át a felújítást hivatalosan. -Iskolánk infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósult a nyílászárók cseréje, tornaterem és öltözők, folyosók burkolatának felújítására, iskolai könyvtár kialakítása került sor.
A napi munkát sokszor át kellett szervezni a tanév során. A porfelhőt hősiesen álltuk, eredményeinken nem látszik a tanév közbeni un. felfordulás. Köszönet a tanulóknak, szülőknek a türelemért, a megértésért.
Az EFOP-os pályázat valamennyi eszköze megérkezett. Kaptunk sporteszközöket, iskolai és könyvtári bútorokat, táblákat, öltözői padokat, a sportszertároló polcrendszert, hangosító berendezést, fényképezőgépet, hűtőszekrényt, pulpitust stb.
– A tanévben még 2 db interaktív panel is érkezett iskolánkba, mely darabonként közel 2 millió forint értékű.

Sikeres pályázataink voltak még:

-„Sohasem feledem – projekt napok 1848-49-es szabadságharcra emlékezve- vetélkedőket, kézműves foglalkozásokat, versenyeket szerveztünk a tanulóknak.

– Iskolakert alapozó programra- melynek keretében magvakat és kerti eszközöket kapott az iskola a gyakorlókert működéséhez

– Erzsébet tábori pályázat nyert 26 gyermek táborozott nagyon kedvezményesen az előző héten

– EFOP 3.3.2.-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázathoz csatlakozással lehetőségünk nyílott a Babszem Jankó Bt-vel közös programokat lebonyolítani- megyei meseíró verseny és a Madarak és fák napját.
– Határtalanul pályázat, mely jövőre a 7.-eseket Szlovákiába utaztatná még elbírálás alatt áll.
-Az idén is ingyen kaptak tanulóink tejet, és gyümölcsöt.
-Tarnaméra Önkormányzata az éves költségvetéséből biztosított támogatást az alapítványokon keresztül és közvetlenül is rendezvényünkhöz.
Támogatta a gyerekeket: őszi Mátra-túra és színházlátogatás útiköltségével. Tanévkezdéshez vásárlási utalvánnyal enyhítette a szülők beiskolázási költségeit. Mikulásra pedig csomaggal lepte meg a tanulókat, megyei meseíróra a jutalmazáshoz járult hozzá.
Jó tanuló, jó sportoló” címhez, gyermeknapi programhoz, pedagógusnaphoz támogatást adott . A falubuszt, ha szükségünk volt rá biztosította számunkra.
-A „Sportolással szórakozással az egészséges életmódért” alapítványtól sporteszközöket kaptunk. „Tarnaméra új nemzedéke” országos verseny részvételéhez adott támogatást.
-A Szülői munkaközösségtől a korábbi évekhez hasonlóan támogatást kaptunk, játszóudvari játékparkunk bővült, és a gyermekek versenyeztetését is az ő segítségükkel tudtuk megoldani, a papírgyűjtés is sikeresnek bizonyult, a gyermeknapi programunk a korábbi évekhez hasonlóan szintén gazdag volt. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a szülők közösségének és külön Váradi Diána SZMK elnöknek a segítségért, a gyermekekről való gondoskodásért.

Tanulmányi munka:
osztályátlag
alsó t.
1.o.
2.o. 4,5
3.o. 4,02
4.o. 4,45

össz.: 4,3

felső t.
5.o. 4,03
6.o. 3,92
7o. 4,28
8.o. 3,84
őssz.: 4,01

iskolai átlag: 4,15

1.o. Kitűnő : Gondi Miléna, Harangi Fanni, Kirják Sarolta, Kis Csenge, Kovács Lara, Szadai Zsombor, Ürmös Olivér, Vajner Zsombor, Váradi Zsombor
2.o. Kitűnő: Bálint Liliána, Bánka Péter, Nagy Nikol, Vámosi Anna
3.o. Kitűnő: Gyulavári Katalin, Svég Levente
4.o. Kitűnő: Heiling Laura, Lőrincz Szabolcs, Pintér Aliz, Somodi Anna, Szecskő Nóra, Vágó Péter
Jeles: Váradi Dominik
5.o Kitűnő: Kis Kamilla, Lőrincz Renáta, Polgár Anna
Jeles: Vajner Balázs
7.o. Kitűnő: Pálmai Lilla, Pintér Janka, Pintér Gabriella
Eredményesen lezárult a legöregebb diákok pályaválasztása, a napokban megtörténnek a beiratkozások a középiskolákba.
Gimnáziumban 20 %
Szakgimnáziumban 73 %
Szakközépiskolában 7 % tanul tovább.
Kívánok Nekik sok sikert a középiskolai tanulmányukban!

Évek óta több versenyt és címet hirdetünk meg a tanulóink körében.

A diákönkormányzat által hirdetett Makk Marci és Makk Marcsi díjat a 0 hiányzással iskolánk tanulói közül többen elnyerték. 7 fő
Ugyancsak a nem rontok, egy jegyet javítok díjat vehetett át 33 fő

Köszönet a 8.-os szülői munkaközösségi tagoknak a több éven át végzett segítő munkájáért: Galvács Katalin, Kiss Károlyné, Nagyné Gonda Gabriella anyukáknak.

„Jó tanuló, jó sportoló” díjazott a 2018/2019-es tanévben:
Csintalan Dániel 7.o.
„Az év legeredményesebb diák” -ja:
alsó tagozaton Heiling Laura 4.o.
felső tagozaton Pálmai Lilla 7.o.

Közérdekű információ:

a. Erzsébet tábor 06.17.-21 Kis Angelika, Tóth Rita, Keskeny Krisztina vezetésével
b. Június 19.- gyakorlókerti ügyelet szerdai napokon Lengyel István, Juhász Emőke pedagógusok felügyelete alatt ¾ 8-tól
c. Iskolai ügyelet 06.19-től szerdai napokon 9-13-ig 08.21. között
d. Pótvizsgáztatás 08.23. de. 9ó.
e. Tanévnyitó ünnepély a 2019/2020-as tanévre 09.02-án reggel 8 órakor, 1. tanítási nap, tankönyvek osztása
f. Napközisek pótbeíratása tanévnyitó után 1. tanítási nap

Kellemes pihenést tanulónak és felnőttnek egyaránt a nyári szünetben!

Kassáné Dér Gizella intézményvezető